• ۱۰ اشتباه رایج در شارژ کردن تلفن

    ۱۰ اشتباه رایج در شارژ کردن تلفن همراه که اغلب ما مرتکب می شویم شاید شما نداید. اما نحوه ی شارژ کردن تلفن همراه تان نه تنها در بحث مصرف برق و ایمنی، بلکه در طول عمر باتری هم تأثیرگذار است.